Pozvánka na 48. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 48. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

na 48. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 10. listopadu 2016

v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 Program:

  1. Zahájení zasedání
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání
  4. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2017
  5. Rozpočtové opatření č. 10/2016
  6. Různé
  7. Závěr

vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:   2. 11. 2016

sňato dne:

 Irena Závišková, starostka obce