Pozvánka na 49. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 49. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

na 49. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 24. listopadu 2016

v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 Program:

  1. Zahájení zasedání
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání
  4. Rozhodnutí o prodeji parcely a částí parcel v majetku obce, a to p. č. 1449/8 o výměře 16 m2, části parcely p. č. 2707/1 o výměře 67 m2 a části parcely p. č. 2708/2 o výměře 80 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.
  5. Rozpočtové opatření č. 11/2016
  6. Různé
  7. Závěr

vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:   15. 11. 2016

sňato dne:

Irena Závišková, starostka obce