Pozvánka na 50. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 50. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 50. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 11. února 2021 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Schválení prodeje částí obecních pozemků v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova p. č. 1700/4; p. č. 6/9; p. č. 6/7; p. č. 6/8; 1700/5; 5/14 a pozemek p. č. 2837

(dle geometrického plánu č. 454-576/2020)

  1. Projednání Smlouvy o budoucí o zřízení služebnosti mezi obcí a firmou CETIN a. s.
  2. Projednání koncepce vybudování nových chodníků v okrajových částech obce
  3. Různé
  4. Diskuse
  5. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 3. 2. 2021            Sejmuto dne:

 

Irena Závišková, starostka obce