Pozvánka na 52. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 52. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 52. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 25. března 2021 od 18 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Prezentace zástupců destinační společnosti Znojmoregion a projednání nabídky členství
 5. Zpráva o vyúčtování finančního příspěvku na sociální služby ve SO ORP M. Krumlov
 6. Projednání prodeje obecních pozemků p. č. 2837; p. č. 6/8; p. č. 1700/5 a p. č. 5/14 v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova dle zveřejněného záměru
 7. Projednání zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele prací „Oprava místní komunikace MK-A v obci Petrovice“ a „Oprava chodníku podél místní komunikace MK-A“
 1. Projednání možnosti zaměstnání pracovníků v rámci VPP ve spolupráci s Úřadem práce
 2. Rozpočtové opatření č. 1/2020
 3. Různé
 4. Diskuse
 5. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 16. 3. 2021            Sejmuto dne:

Irena Závišková, starostka obce