Pozvánka na 54. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 54. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 54. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 22. dubna 2021 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 2/2021
 5. Schválení Dodatku č. 6 ke smlouvě o nakládání s odpadem č. 00571/V mezi obcí Petrovice a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Praha
 1. Schválení Dodatku č. 17 ke smlouvě o svozu a odstranění tříděného odpadu mezi obcí Petrovice a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Praha
 1. Schválení Dodatku č. 11 ke smlouvě č. 2158 o nakládání s živnostenskými odpady charakteru komunálních mezi obcí Petrovice a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Praha
 1. Schválení Dodatku č. 6 ke smlouvě o ambulantním svozu nebezpečných odpadů z obcí č. 00034/A mezi obcí Petrovice a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Praha
 1. Schválení Dodatku č. 31 ke smlouvě o sběru, odvozu a zneškodnění odpadu č. 2081 mezi obcí Petrovice a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Praha
 1. Projednání výsledků výběrového řízení na dodavatele prací „Oprava místní komunikace MK-A v obci Petrovice“ a „Oprava chodníku podél místní komunikace MK-A“
 1. Různé
 2. Diskuse
 3. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 14. 4. 2021            Sejmuto dne:

Irena Závišková, starostka obce