Pozvánka na 55. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 55. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 55. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 6. května 2021 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Projednání žádostí o koupi obecních pozemků
  5. Různé
  6. Diskuse
  7. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 28. 4. 2021            Sejmuto dne:

 

Irena Závišková, starostka obce