Pozvánka na 55. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 55. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

na 55. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 2. března 2017

v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 Program:

  1. Zahájení zasedání
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání
  4. Projednání žádosti na odkup obecního pozemku p. č. 2635 o výměře 550 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova
  5. Různé
  6. Závěr

vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:   22. 2. 2017

sňato dne:

Irena Závišková, starostka obce