Pozvánka na 56. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 56. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 56. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 20. května 2021 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Projednání žádosti o směnu obecních pozemků
  5. Informace finančního výboru
  6. Informace kontrolního výboru
  7. Různé
  8. Diskuse
  9. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 12. 5. 2021            Sejmuto dne:

Irena Závišková, starostka obce