Pozvánka na 57. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 57. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 57. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 3. června 2021 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Projednání návrhu závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2020
  5. Projednání Dohod o provedení práce v roce 2021
  6. Projednání Dohod o provedení práce se členy Zastupitelstva obce Petrovice
  7. Různé
  8. Diskuse
  9. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 26. 5. 2021            Sejmuto dne:

Irena Závišková, starostka obce