Pozvánka na 58. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 58. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 58. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 17. června 2021 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Projednání a schválení Smlouvy č. 1190900888 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci: „Výsadby stromů v obci Petrovice, okres Znojmo“
  5. Projednání záměru směny pozemků se Státním pozemkovým úřadem (p. č. 2878 a p. č. 2625)
  1. Účast v letošním ročníku Malého festivalu Loutky
  2. Různé
  3. Diskuse
  4. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 8. 6. 2021            Sejmuto dne:

Irena Závišková, starostka obce