Pozvánka na 59. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 59. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 59. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  úterý 29. června 2021 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2020
 5. Schválení přijatých nápravných opatření
 6. Schválení účetní závěrky obce Petrovice za rok 2020
 7. Schválení účetní závěrky MŠ Petrovice za rok 2020
 8. Schválení rozdělení výsledku hospodaření MŠ Petrovice za rok 2020
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 18. 6. 2021            Sejmuto dne:

Irena Závišková, starostka obce