Pozvánka na 59. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 59. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

na 59. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 11. května 2017

v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 Program:

  1. Zahájení zasedání
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání
  4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016
  5. Projednání účetní závěrky obce za rok 2016
  6. Projednání účetní závěrky MŠ za rok 016
  7. Různé
  8. Závěr

vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:   3. 5. 2017

sňato dne:

Irena Závišková, starostka obce