Pozvánka na 60. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 60. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 60. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 29. července 2021 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 4/2021
 5. Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na akci „Petrovice, zasíťování nových stavebních parcel“
 1. Projednání žádosti JMK o darování obecních parcel
 2. Projednání směn, nákupu či prodeje pozemků
 3. Žádost firmy Senergos, a. s., Ostopovice o souhlas se stavbou „Petrovice – Machová: NN přip. kab. ved.“
 1. Projednání projektové dokumentace „Petrovice – Obec: NN přip. kab. ved.“
 2. Informace starostky k možnostem finančního zajištění akce: „Petrovice, polní cesta VC21“
 1. Různé
 2. Diskuse
 3. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 20. 7. 2021            Sejmuto dne:

Irena Závišková, starostka obce