Pozvánka na 72. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 72. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

na 72. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 14. prosince 2017

v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 Program:

  1. Zahájení zasedání
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání
  4. Rozpočtové opatření č. 12/2017
  5. Schválení rozpočtu na rok 2018
  6. Schválení plánu inventur pro rok 2017
  7. Příkaz k provedení inventarizace
  8. Schválení Strategického plánu na roky 2018 – 2024
  9. Různé
  10. Závěr

 

vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:   5. 12. 2017

sňato dne:

Irena Závišková, starostka obce