Pozvánka na 77. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 77. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

na 77. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 1. března 2018

v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

Program:

  1. Zahájení zasedání
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání
  4. Rozpočtové opatření č. 2/2018
  5. Projednání inventarizační zprávy obce Petrovice
  6. Různé
  7. Závěr

vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:   20. 2. 2018

sňato dne:

Irena Závišková, starostka obce