Pozvánka na 79. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 79. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

na 79. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 29. března 2018

v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 Program:

  1. Zahájení zasedání
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání
  4. Rozpočtové opatření č. 3/2018
  5. Projednání nabídky na rozšíření služeb Codexis
  6. Informace z ÚZSVM k užívání pozemku č. st. 250 v k. ú. Petrovice u M. K.
  7. Vyhodnocení nabídek na odkup dřeva
  8. Různé
  9. Závěr

vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:   20. 3. 2018

sňato dne:

Irena Závišková, starostka obce