Pozvánka na 80. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 80. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

na 80. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 12. dubna 2018

v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

Program:

  1. Zahájení zasedání
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání
  4. Projednání záměru obce na prodej, pronájem nebo směnu pozemků dle usnesení č. 6/Z78 ze dne 15.3.2018
  5. Organizační zajištění zahájení 5. sezóny prohlídek doškové chalupy dne 21. dubna 2018
  6. Různé
  7. Závěr

 

vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 3. 4. 2018

sňato dne:

Irena Závišková, starostka obce