Pozvánka na 82. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 82. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

na 82. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 10. května 2018

v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 Program:

  1. Zahájení zasedání
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání
  4. Projednání návrhu Závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2017
  5. Rozpočtové opatření č. 5/2018
  6. Organizační zajištění cyklo akce Moravskokrumlovskem na kole 12.5.2018
  7. Různé
  8. Závěr

vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:   2. 5. 2018

sňato dne:

Irena Závišková, starostka obce