Pozvánka na 83. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 83. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

na 83. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 24. května 2018

v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Informace starostky ke GDPR (nařízení o ochraně osobních údajů)
 5. Schválení Spisového a skartačního řádu obce Petrovice
 6. Schválení Provozního řádu výpočetní techniky
 7. Schválení Směrnice pro práci s osobními údaji
 8. Dodatek ke Zřizovací listině JSDH
 9. Rozpočtové opatření č. 6/2018
 10. Různé
 11. Závěr

vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:   15. 5. 2018

sňato dne:

Irena Závišková, starostka obce