Pozvánka na 84. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 84. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

na 84. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 7. června 2018

v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

Program:

  1. Zahájení zasedání
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání
  4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
  5. Přijatá nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků
  6. Schválení účetní závěrky obce za rok 2017
  7. Schválení účetní závěrky MŠ Petrovice za rok 2017
  8. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí a firmou E.ON a.s.
  9. Různé
  10. Závěr

 

vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:   29. 5. 2018

sňato dne:

Irena Závišková, starostka obce