Pozvánka na 85. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 85. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

na 85. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 21. června 2018

v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 Program:

  1. Zahájení zasedání
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání
  4. Rozpočtové opatření č. 7/2018
  5. Prodej obecních pozemků p. č.  612/3 ostatní plocha a p. č. 613/4 ostatní plocha
  6. Různé
  7. Závěr

vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:   12. 6. 2018

sňato dne:

Irena Závišková, starostka obce