Pozvánka na 86. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 86. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

na 86. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 19. července 2018

v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 Program:

  1. Zahájení zasedání
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání
  4. Vyhodnocení cenových nabídek na akci „Oprava povrchu chodníku – Petrovice“
  5. Rozpočtové opatření č. 8/2018
  6. Různé
  7. Závěr

vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:   10. 7. 2018

sňato dne:

Irena Závišková, starostka obce