Pozvánka na 87. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 87. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

na 87. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 9. srpna 2018

v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Vyhodnocení cenových nabídek na akci „Oprava povrchu chodníku – Petrovice“
 5. Rozpočtové opatření č. 9/2018
 6. Schválení Řádu pohřebiště obce Petrovice
 7. Schválení ceníku provozovatele pohřebiště
 8. Schválení smlouvy o nájmu hrobového místa
 9. Informace starostky k probíhající opravě pomníku padlým
 10. Různé
 11. Závěr

 

vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:   30. 7. 2018

sňato dne:

Irena Závišková, starostka obce