Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice

Obecní úřad Petrovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, svolaného dosavadní starostkou obce Irenou Záviškovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona  o obcích.

místo konání: obřadní místnost Obecního úřadu Petrovice

doba konání:  čtvrtek 1. listopadu 2018 v 19 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Složení slibu členů Zastupitelstva obce Petrovice
 3. Schválení programu
 4. Volba starosty a místostarosty obce
 5. a) určení počtu místostarostů
 6. b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě

uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

 1. c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
 2. d) volba starosty
 3. e) volba místostarosty
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 5. a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 6. b) volba předsedy finančního výboru
 7. c) volba předsedy kontrolního výboru
 8. d) volba členů finančního výboru
 9. e) volba členů kontrolního výboru
 10. Schválení odměn členů zastupitelstva
 11. Schválení jednacího řádu
 12. Diskuse
 13. Závěr

 

vyvěšeno na úřední desce i elektronické úřední desce: 22. října 2018

sňato:

Irena Závišková, dosavadní starostka obce