ZÁMĚR NA PRODEJ ČÁSTI OBECNÍ PARCELY

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZÁMĚR NA PRODEJ ČÁSTI OBECNÍ PARCELY

ZÁMĚR NA PRODEJ ČÁSTI OBECNÍ PARCELY

Zastupitelstvo obce Petrovice schválilo na 67. zasedání dne 26. září 2017 záměr na prodej části obecní parcely p. č. 613/8 o výměře cca 230 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

Schváleno usnesením č. 11/Z67.

Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

 

vyvěšeno: 9. 10. 2017

sňato: 26. 10. 2017

 

Irena Závišková,  starostka obce