Záměr na prodej dřeva

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Záměr na prodej dřeva

ZÁMĚR NA PRODEJ DŘEVA

ZO schvaluje záměr na prodej dřeva z pokácených bříz u zastávky a kulturního domu (usnesení č. 6/Z77). Dřevo bude prodáno tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu. Zájemci doručí na obecní úřad nabídky v zalepené obálce označené „Nabídku dřevo – zastávka“ nebo „Nabídka dřevo – kulturní dům“. Nabídka uvnitř obálky musí obsahovat jméno žadatele a nabízenou cenu za odkup dřeva.

Termín doručení nabídek je do čtvrtka 29. 3. 2018 do 16 hodin na obecní úřad.

Vyhodnocení nabídek bude provedeno na zasedání ZO dne 29. 3. 2018.

Obec požaduje po vybraném majiteli dřeva, aby vše bylo odklizeno do 14. 4. 2018. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách.

 

vyvěšeno: 2. března 2018

sňato:

Irena Závišková, starostka obce