Záměr na prodej obecních parcel

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Záměr na prodej obecních parcel

ZÁMĚR NA PRODEJ OBECNÍCH PARCEL

ZO projednalo a schválilo přijetí záměru na prodej obecních parcel:

p. č. 2282/1 lesní pozemek o výměře 2091 m2,

p. č. 2490 trvalý travní porost o výměře 991 m2,

p. č. 2491 trvalý travní porost o výměře 1718 m2

a 2 parcely vzniklé podle geometrického plánu č. 418-366/2017:

p. č. 613/34 ostatní plocha o výměře 208 m2

p. č. 613/36 ostatní plocha o výměře 7 m2.

 

Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 9/Z79 ze dne 29. března 2018.

 

vyvěšeno: 3. dubna 2018

sňato:

 

Irena Závišková, starostka obce