Záměr na prodej obecního majetku

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Záměr na prodej obecního majetku


Z Á M Ě R

na prodej obecního majetku

Zastupitelstvo obce Petrovice schválilo na 66. zasedání dne 14. září 2017 záměr na prodej technického zařízení pro provoz obecní bezdrátové internetové sítě.

Zájemci mohou doručit své nabídky do 12. října 2017 do 18.30 hodin na adresu obecního úřadu.

 

vyvěšeno  na úředních deskách obce dne 20. září 2017

 sňato dne

Irena Závišková, starostka obce