Záměr na prodej, pronájem nebo směnu obecních pozemků

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Záměr na prodej, pronájem nebo směnu obecních pozemků

Záměr na prodej, pronájem nebo směnu pozemků

v k. ú. Petrovice U MORAVSKÉHO KRUMLOVA.

Zastupitelstvo obce Petrovice schválilo na 78. zasedání dne 15. března 2018 (usnesení č. 6/Z78) záměr na prodej, pronájem nebo směnu pozemků v katastru obce Petrovice, vše druh pozemku vinice:

  1. č. 2671 o výměře 362 m2,    p. č. 2599 o výměře 415 m2,
  2. č. 2645 o výměře 361 m2,    p. č. 2607 o výměře 389 m2,
  3. č. 2642 o výměře 362 m2,    p. č. 2610 o výměře 381 m2,
  4. č. 2636 o výměře 547 m2,    p. č. 2616 o výměře 567 m2,
  5. č. 2631 o výměře 548 m2,    p. č. 2619 o výměře 571 m2,
  6. č. 2629 o výměře 547 m2,    p. č. 2628 o výměře 619 m2

a záměr na prodej parcely p. č. 2957 o výměře 493 m2 druh pozemku orná půda.

 

Záměr je vyvěšen na úředních deskách od 16. 3. 2018 po zákonem stanovenou dobu.

O pozemcích bude jednáno na 80. zasedání ZO Petrovice dne 12. dubna 2018.

 

Irena Závišková, starostka obce Petrovice