Záměr na pronájem (pacht) pozemků

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Záměr na pronájem (pacht) pozemků

ZÁMěr na pronájem (PACHT) pozemků

v k. ú. Petrovice U MORAVSKÉHO KRUMLOVA

Zastupitelstvo obce Petrovice schválilo na 87. zasedání dne 9. srpna 2018 (usnesení č. 9/Z87) záměr pronajmout (propachtovat) pozemky ve vlastnictví obce v katastru obce Petrovice u Moravského Krumlova:

p. č. 2110 o výměře 1144 m2, p. č. 2113 o výměře 605 m2, p. č. 2116 o výměře 2363 m2, p. č. 2790 o výměře 5434 m2, p. č. 2870 o výměře 443 m2, p. č. 2749 o výměře 757 m2, p. č. 2750 o výměře 766 m2, p. č. 2751 o výměře 456 m2, p. č. 2752 o výměře 857 m2, p. č. 2753 o výměře 286 m2, p. č. 2754 o výměře 287 m2, p. č. 2755 o výměře 287 m2, p. č. 2960 o výměře 361 m2, p. č. 2962 o výměře 767 m2, vše orná půda,

p. č. 2845 o výměře 736 m2, p. č. 2846 o výměře 926 m2, p. č. 2847 o výměře 910 m2, p. č. 2848 o výměře 904 m2, vše ostatní plocha.

 

Záměr je vyvěšen na úředních deskách od 10. 8. 2018 po zákonem stanovenou dobu.

O záměru bude jednáno na 88. zasedání ZO Petrovice dne 30. srpna 2018.

 

Irena Závišková, starostka obce Petrovice