Záměr prodeje obecních parcel

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Záměr prodeje obecních parcel

ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍ PARCELY

Zastupitelstvo obce Petrovice schválilo na 58. zasedání dne 27. dubna 2017 prodej obecní parcely p. č. 617/4 (orná půda) o výměře 70 m2 v  k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

usnesení č. 5/Z58

  

ZÁMĚR PRODEJE ČÁSTÍ OBECNÍ PARCELY

Zastupitelstvo obce Petrovice schválilo na 58. zasedání dne 27. dubna 2017 prodej částí obecní parcely p. č. 2282/1 (lesní pozemek) o výměře 1232 m2 a 820 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

usnesení č. 8/Z58

 

vyvěšeno: 9. 5. 2017

sňato:

 Irena Závišková, starostka obce