Záměr pronájmu části obecní parcely

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Záměr pronájmu části obecní parcely

ZÁMĚR  PRONÁJMU  ČÁSTI  OBECNÍ  PARCELY

Zastupitelstvo obce Petrovice schválilo pronájem části obecního pozemku p. č. 613/8 o výměře cca 7,5 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

Schváleno na 55. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 2. března 2017, usnesení č. 6/Z55.

Vyvěšeno: 7. 3. 2017

 Irena Závišková, starostka obce