Záměr pronájmu nebytových prostor – pohostinství

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Záměr pronájmu nebytových prostor – pohostinství

ZÁMĚR PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR – POHOSTINSTVÍ

Obec Petrovice nabízí od 1. 6. 2017 k pronájmu nebytové prostory o výměře cca 100 m2 v části objektu kulturního domu č. p. 41 v obci Petrovice za účelem provozování pohostinství.

Minimální výše měsíčního nájemného 1500 Kč.

Nabídky včetně návrhu výše nájemného, návrhu otevírací doby a podnikatelského záměru je třeba doručit na adresu obecního úřadu. Uzávěrka pro podání nabídek je 13. dubna 2017 v 15 hodin. Podrobné informace a prohlídka prostor po domluvě se starostkou obce.

Kontakt:

Obec Petrovice, Petrovice 9, 672 01 Moravský Krumlov

starostka obce Irena Závišková, tel.: 724 185 508, e-mail: starosta@petrovice.com

 

Schváleno na 55. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 2. března 2017, usnesení č. 12/Z55.

 Vyvěšeno: 7. 3. 2017

Irena Závišková, starostka obce