Záměr pronájmu/pachtu části obecní parcely

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Záměr pronájmu/pachtu části obecní parcely

ZÁMĚR PRONÁJMU/PACHTU ČÁSTI OBECNÍ PARCELY

 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo na 63. zasedání

dne 20. července 2017 záměr na pronájem části obecní parcely:

p. č. 2526 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře cca 3 x 3 m.

 

Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 2/Z63.

 

vyvěšeno: 21. 7. 2017

sňato:

 Irena Závišková, starostka obce